top of page
3D-modellering

Underteikna har lang erfaring med 3D-modellering.

Gjennom ein periode på nesten 20 år har eg tilleigna meg erfaring i å teikna med ulike 3D-program.

Eg har no eigen lisens for SolidWorks, og lagar modellane og produksjonsunderlaget mitt i det.

Frå mitt arbeid med modellering av hardingfeler har eg tileigna meg spesielt bra ferdigheiter i overflatedesign med dobbeltkurva flater og parametriske modellar. Dette er ein litt spesiell ferdighet som ikkje så mange beherskar.

Eg kan leigast både til reine oppdrag og til å inngå i team med andre. Eg likar godt å samarbeide med andre, og har lang røynsle i det og.

Det er sjølvsagt og mogeleg å parallelt frese ut modellar av det ein jobbar med (sjå 3D-fresing).

bottom of page