top of page

Besøk The Folk Music Academy!

Som en del av det å få fleire til å spela hardingfele både i inn og utland, er eg engasjert i det nye selskapet The Folk Music Academy AS.

Gjerde Felemakeri har ein eigarpost og sjølvsagt styreplass i det nye selskapet som er basert på Røros!

Selskapet er ein plattform der ein kan lære seg både slåttar og spel på alle mulige nivå og på fleire folkemusikkinstrument frå heile norden foreløpig! Kursa me tilbyr har høg kvalitet både når det gjeld lyd/bilde, musikalsk og pedagogisk!

Er du nysgjerrig på å lære folkemusikk av Nordens beste folkemusikarar, eller vil læra deg å spela hardingfele eller eit anna folkemusikkinstrument?

Ta ein tur innom www.thefolkmusicacademy.com

English

As part of recruiting more hardangerfiddleplayers both at home and abroad, I am engaged in the new company The Folk Music Academy AS.

Gjerde Felemakeri own shares and a boardroom in the new company based at Røros

The company is a platform where you can learn both tunes and techniques at all possible levels and on several folk instrument from the nordic region.

Are you curious to learn folk music from the nordic region's best folk music artists, or will you teach to play hardingfele or another folk music instrument?

Check out: www.thefolkmusicacademy.com


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page